Onze locatie:


- 7 stallen inclusief een ruime poetsplaats


- Wasplaats 


- Zadelkamer / voerhok (zadelkasten met slot)


- 20-60 buitenbak met verlichting


- Weidegang (1 hectare)


- Opfok jonge paarden (2,2 hectare weide inclusief schuilstal)


- Hindernismateriaal aanwezig